facebook instagram twitter viber licenciranje zrscg
Rukometni savez
Crne Gore

Konkurs za upis kandidata u školskoj 2022/2023. godini za sticanje stručnog zvanja

seniori
Konkurs za upis kandidata u školskoj 2022/2023. godini za sticanje stručnog zvanja: Trener rukometa, otvoren je do 15. jula.

Komisija za edukaciju rukometnih trenera  Rukometnog saveza Crne Gore u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica „UDG“ u skladu sa članom38 i 39 Statuta Rukometnog Saveza Crne Gore, a u vezi sa članom 5. stav 7 Zakona o sportu („Sl.list-CG“, br.44/18), odredbama RINK Konvencijom Evropske rukometne federacije (EHF), Pravilnika o edukaciji rukometnih trenera   i dobijene saglasnosti  Ministarstva sporta Crne Gore br: 01-1158 od 24.04. 2017. god.,i Odluke Upravnog odbora Rukometnog saveza raspisuje

KONKURS za upis kandidata u školskoj 2022/2023. godini za sticanje stručnog zvanja

Prijava na konkurs

facebook instagram twitter viber licenciranje
×