Anđela
Josipović
Itana
Labović
Tamara
Džarić
Nikolina
Kažić
Jana
Čabarkapa
Jelica
Vuković
Anđela
Durković
Suzana
Zečević
Nevena
Petrović
Milica
Popović
Anastasija
Bošković
Dušica
Lekić
Slađana
Kovačević
Ivana
Burzanović
Nikoleta
Babić
Katarina
Kovačević
Ksenija
Dedić
Lana
Popović
Mirjana
Šćepanović
Milica
Lukić
Jovana
Garčević
Anđela
Kovačević
Neda
Vuković
Vasilisa
Vučeraković
Ivana
Dragušić
Jovana
Stojanović
Igrač
1
Igrač
2
Igrač
3
Anđela
Gazivoda
© Rukometni savez Crne Gore 2018