Konkurs za izbor znaka i logotipa - vizuelnog identiteta RSCG
14.10.2019

Uvažavajući potrebu praćenja savremenih trendova u pogledu vizuelnih identiteta nacionalnih sportskih saveza, uz činijenicu da Savez u dužem vremenskom periodu nije imao izmjene svojih obilježja, Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore donio je odluku o raspisivanju međunarodnog konkursa za izbor znaka i logotipa – vizuelnog identiteta Saveza.

Konkurs je otvoren od 14. oktobra do 15. novembra 2019. godine.

Odluka Upravnog odbora RSCG o raspisivanju konkursa za izbor znaka i logotipa – vizuelnog identiteta RSCG

Tekst konkursa za izbor znaka i logotipa – vizuelnog identiteta RSCG

Izjava autora konkursnog rješenja o autorstvu i svojini predloženog rješenja i njegovih komponenti

Ugovor o prenosu prava na konkursno rješenje i prateće dokumente i dokumentaciju - nacrt

© Rukometni savez Crne Gore 2018