Seminar za aktiviranje trenerskih takmičarskih licenci za sezonu 2019/20
30.08.2019

Obavezni seminar trenera za aktivaciju licenci održaće se u subotu, 14. septembra u hotelu „Aurel“ u Podgorici. Takođe, u nastavku seminara održaće se i skupštinska sjednica članova Udruženja trenera RSCG. Početak seminara zakazan je za 11h časova.

Kandidati su dužni da izvrše uplatu kotizacije i to u iznosu:

  • treneri ekipe koja učestvuje u I ligi RSCG – 50 eura
  • treneri ekipe koja učestvuje u II ligi RSCG – 30 eura
  • treneri ekipe koja učestvuje u takmičenju za mlađe uzrasne kategorije – 20 eura.

Navedeni iznos treba uplatiti po dolasku na Seminar.

Za aktiviranje licence trenera koji ne budu prisustvovali seminaru potrebno je uplatiti 100e. 

Agenda Seminara će se naknadno objaviti.

Prisustvo na seminaru je jedan od obaveznih uslova koji se mora ispuniti kako bi se aktivirala / dobila licenca za tekuću takmičarsku sezonu.

Za tekuću takmičarsku sezonu (2019/20) je snižen kriterijum za licencu trenera pa za vođenje ekipe na nacionalnim takmičenjima potrebno je ispuniti i sljedeći uslov:

- I liga - Klub mora da ima registrovanog minimum jednog Trenera koji mora da posjeduje minimalno licencu kategorije 2 i da dostavi dokaz o upisu na doškolovanje (univerzitetski ili RSCG moduli načina edukacije)

- II liga - Klub mora da ima registrovanog minimum jednog Trenera koji mora da posjeduje minimalno licencu kategorije 1 i da dostavi dokaz o upisu na doškolovanje (univerzitetski ili RSCG moduli načina edukacije)

Treneri koji budu prisustvovali seminaru moraju dostaviti svoje knjižice.

Više informacija oko dokumentacije koja je potrebna za aktiviranje/dobijanje licenci možete naći u novom dokumentu Pravilnik o kategorizaciji i licenciranju trenera.

Molimo sve trenere da pogledaju uslove po kojima dobijaju određenu kategoriju i da se jave Udruženju rukometnih trenera RSCG za potencijano usklađivanje kategorija kao i za sva druga pitanja. Evidentirani treneri I njihove licence možete vidjeti u dokumentu LicenceTreneraRSCG.

Na sjednici ce se razmatrati usvajanje Nacrta Pravilnika o nacinu organizovanja i rada Udruzenja rukometnih trenera CG.  Nacrt Pravilnika možete preuzeti sa Pravilnik Rada Udruzenja.

Predsjednik Udruženja rukometnih trenera RSCG

Zoran Abramović

© Rukometni savez Crne Gore 2018