Konkurs za upis kandidata u školskoj 2019/20. godini za sticanje stručnog zvanja: TRENER RUKOMETA
06.08.2019

Komisija za edukaciju rukometnih trenera  Rukometnog saveza Crne Gore u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica „UDG“

u skladu sa članom38 i 39 Statuta Rukometnog Saveza Crne Gore, a u vezi sa članom 5. stav 7 Zakona o sportu („Sl.list-CG“, br.44/18), odredbama RINK Konvencijom Evropske rukometne federacije (EHF), Strategijom razvoja rukometa u Crnoj Gori 2016-2024, Pravilnika o edukaciji rukometnih trenera   i dobijene saglasnosti  Ministarstva sporta Crne Gore br: 01-1158 od 24.04. 2017. god.,i Odluke Upravnog odbora Rukometnog saveza (RSCG), dana 10. 06. 2019. godine,  raspisuje u avgustovskom upisnom roku.

KONKURS za upis kandidata u školskoj 2019/20. godini za sticanje stručnog zvanja: TRENER RUKOMETA  (Kategorije I –II i III)

Prijava na konkurs

© Rukometni savez Crne Gore 2018