Konkurs Komisije za edukaciju rukometnih trenera Rukometnog saveza Crne Gore
15.07.2019

Komisija za edukaciju rukometnih trenera Rukometnog saveza Crne Gore objavila je konkurs za upis kandidata u školskoj 2019/20. godini za sticanje stručnog zvanja: Trener rukometa (Kategorije I-II i III).

Konkurs se sprovodi u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica, a u skladu sa Zakonom o sportu i Statutom Rukometnog saveza Crne Gore, kao i RINK Konvencije Evropske rukometne federacije (EHF), Strategijom razvoja rukometa u Crnoj Gori 2016-2024 i Pravilnikom o edukaciji rukometnih trenera.
                                                                                                                                   
Saglasnost na raspisivanje konkursa dalo je Ministarstvo sporta i mladih.

Konkurs je otvoren do 15. jula 2019. godine.

Edukacija će se obaviti u periodu od 20.

avgusta  2019. do 15.  septembra 2020. na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici

Detalji konkursa za edukaciju rukometnih trenera Rukometnog saveza Crne Gore
Prijavni formular za upis kandidata u školskoj 2019/20. godini

© Rukometni savez Crne Gore 2018