Obevještenje za trenere RSCG
05.06.2019

U cilju bliže saradnje kao i potpunije i preciznije evidencije svih kolega trenera Udruženje Trenera RSCG uvodi aktivnost redovnog ažuriranja ličnog kartona trenera.

U tu svrhu, potrebno je preuzeti oba obrasca Ličnog kartona trenera (na maternjem i engleskom jeziku) i iste popuniti i potom proslijediti na email Udruženja : urtrscg.me@gmail.com . Dokumenta možete preuzeti Licni karton MNE.docx i Licni karton ENG.docx . Primjer popunjenih obrazaca je dalje u tekstu Licni karton MNE - Primjer.pdf i Licni karton ENG - Example.pdf. Rok za dostavljanje traženih dokumenata je 24.06.2019. čime se ispunjava jedan od zahtjeva u postupku aktivacije ili registracije trenerskih licenci.

Uz popunjene obrasce molim svakog trenera ponaosob da u mail-u dostavi:

  1. Prijedloge i sugestije u vezi sa radom Udruženja i time zajedno definišemo agendu ključnih pitanja i eventualnih problema za rješavanje u budućem periodu.
  2. Prijedlog tema za podrobnije analize na stručnim seminarima i obukama.
  3. Konkretne radnje Udruženja na poboljšanju statusa trenera

Za sva dodatna pitanja i rješavanje nedoumica ostajemo u kontaktu.  

 

Zoran Abramović

Predsjednik Udruženja Trenera RSCG

© Rukometni savez Crne Gore 2018